08:07:19 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched bluespace_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:07:21 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched sec_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:07:28 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched emp_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:07:31 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched engineering({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":12500}) on techweb id SCIENCE.
08:07:44 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:07:52 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched basic_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:08:03 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:08:13 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched practical_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:08:22 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched basic_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:08:29 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched bluemining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:09:16 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched nanite_base({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:09:20 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:22 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:27 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:34 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:44 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched deepcore({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:54 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched telesci({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:10:01 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched emp_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
08:10:07 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_engi({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:10:56 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:49:54 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_travel({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:50:00 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched high_efficiency({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:50:03 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched micro_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:50:06 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched exp_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:34 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:46 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched imp_wt_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:58:53 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:59 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cyber_organs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:59:02 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:59:05 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
08:59:08 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched janitor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
08:59:10 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_storage({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:59:14 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bio_process({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
08:59:20 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cryotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
08:59:27 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched exp_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:59:31 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched neural_programming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:01:52 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched anomaly_research({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:04:11 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched emp_super({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
09:04:25 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched autodoc({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":15000}) on techweb id SCIENCE.
09:32:58 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched alientech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:33:00 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched alien_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
09:43:40 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:43:45 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:43:50 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched med_mech_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:43:54 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cyber_organs_upgraded({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
09:49:39 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched nanite_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
09:53:03 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D AceTraineres/(Цезарь Кравченков) researched weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
09:54:46 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched ballistic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:15 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched cyborg_upg_engiminer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
09:56:20 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched electronic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:25 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mech_carbine({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:28 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mecha_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:31 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mech_tesla({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:50 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mech_lmg({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:52 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mmech_ion({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:56:53 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched exodrone({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:57:02 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D AceTraineres/(Цезарь Кравченков) researched xenoorgan_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":6500}) on techweb id SCIENCE.
09:58:38 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
09:58:40 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:58:43 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_mecha({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
09:58:45 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched adv_mecha_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:58:50 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched comptech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
09:58:55 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mech_gygax({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:58:57 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KoT123/(Лев Звягин) researched mecha_phazon({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:33 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched ai({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:38 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched comp_recordkeeping({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:59:40 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cyborg_upg_med({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
09:59:43 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mecha_odysseus({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:44 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mecha_clarke({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:46 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched integrated_HUDs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:47 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched genetics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:51 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_mecha_modules({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:59:54 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched telecomms({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:02 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:07 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched computer_hardware_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:00:11 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched basic_shuttle({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:00:15 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched clown({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:17 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mech_wormhole_gen({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:18 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mech_diamond_drill({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:19 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mech_teleporter({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:22 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched movable_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
10:00:24 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched NVGtech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
10:00:31 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched combat_cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:00:34 [0x200a025] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched cyborg_upg_util({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.