07:51:59 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched bluespace_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:06 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched emp_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:08 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched engineering({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":12500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:15 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched emp_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
07:52:20 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched practical_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
07:52:22 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched basic_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:26 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched adv_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:33 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched basic_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:52:38 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched adv_engi({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
07:56:16 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
07:56:24 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_base({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:02:42 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched adv_datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:02:46 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched adv_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:02:55 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched bluespace_travel({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:03:02 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched high_efficiency({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:04:14 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:04:16 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:04:26 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched micro_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:06:55 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:06:59 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:29 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
08:09:33 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched bio_process({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
08:21:15 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:21:26 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched ballistic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:33 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched bluespace_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:42 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched neural_programming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:46 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:48 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_mecha({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:52 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched ai({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:21:57 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_gygax({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:24 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_mecha_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:31 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched electronic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:34 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_lmg({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:36 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_carbine({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:37 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mecha_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:39 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_tesla({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:46 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mmech_ion({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:28:50 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched imp_wt_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:28:56 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_mecha_modules({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:29:00 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched exp_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:29:08 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched deepcore({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:29:09 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched cyborg_upg_engiminer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
08:29:11 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched cyborg_upg_util({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
08:29:13 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mecha_clarke({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:57:25 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:32 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched emp_super({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:46 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:51 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
08:57:53 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched janitor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:54 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched bluespace_storage({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:55 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched anomaly_research({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:55 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched sec_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:56 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched basic_shuttle({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:57:58 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched beam_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:04 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_beam_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:06 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched comptech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
08:58:13 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched cyber_organs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
08:58:17 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched explosive_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:20 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched exp_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:24 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched syndicate_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:58:28 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched noneuclidic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":-1.2725e+08}) on techweb id SCIENCE.
08:58:34 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched cyber_organs_upgraded({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:45 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched bluemining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
08:58:56 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
08:58:58 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched cryotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
09:01:34 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_mesh({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
09:01:37 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_neural({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:01:43 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_smart({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
09:01:47 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_synaptic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:02:01 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_harmonic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
09:02:09 [0x2012cb4] (130,72,3) || консоль R&D Kelzen/(Мирон Сергеев) researched nanite_military({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:02:56 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched autodoc({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":15000}) on techweb id SCIENCE.
09:17:38 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_durand({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:43 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched clusterbang_launcher({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:46 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_missile_rack({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:48 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_disabler({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:49 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_laser_heavy({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:51 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_laser({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:52 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_grenade_launcher({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:53 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched exotic_ammo({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:17:58 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched med_mech_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:18:01 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched radioactive_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:18:06 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched unregulated_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:18:22 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched comp_recordkeeping({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:18:27 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched computer_hardware_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:18:33 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched integrated_HUDs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
09:18:36 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched NVGtech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:19:06 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:19:07 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched combat_cyber_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:24:15 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched alientech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
10:24:18 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched alien_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:24:26 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched alien_bio_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:24:31 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched alien_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:09 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched computer_board_gaming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3250}) on techweb id SCIENCE.
10:37:10 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched botany({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:11 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched clown({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:12 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched cyborg_upg_med({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:13 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mecha_odysseus({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:14 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mecha_phazon({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:15 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_diamond_drill({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:16 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_wormhole_gen({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:17 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched mech_teleporter({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:19 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched exodrone({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:20 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched genetics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:21 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched nanite_hazard({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:22 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched movable_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:23 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched gravity_gun({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:24 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:25 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:27 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched server_shell({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:28 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:31 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_pseat({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3750}) on techweb id SCIENCE.
10:37:32 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_lock({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2750}) on techweb id SCIENCE.
10:37:33 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_storage({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:34 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_iarmor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2750}) on techweb id SCIENCE.
10:37:35 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_disabler({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:37 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_lasers({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5250}) on techweb id SCIENCE.
10:37:39 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_lockbuster({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":8500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:40 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_ka({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:41 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_aka({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:43 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched spacepod_apc({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:44 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched subdermal_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:45 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched telecomms({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:46 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched xenoorgan_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":6500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:48 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched base_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":12500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:49 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched telesci({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:37:51 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched adv_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":25000}) on techweb id SCIENCE.
10:37:52 [0x200a676] (183,122,3) || консоль R&D Adeptus Cthulhus/(Борис Дегтярёв) researched qua_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":50000}) on techweb id SCIENCE.