13:54:22 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
13:54:25 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched engineering({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":-145000}) on techweb id SCIENCE.
13:55:45 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched high_efficiency({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
13:58:09 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched emp_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
13:58:14 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
13:58:36 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_engi({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:03:38 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D 0CEMEH1TEJIb 6a6yJIek/(Гексоня Инфраргия) researched emp_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
14:03:41 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D 0CEMEH1TEJIb 6a6yJIek/(Гексоня Инфраргия) researched exp_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
14:21:39 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched basic_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:21:46 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched basic_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:22:18 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched emp_super({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
14:22:25 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched sec_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
14:22:25 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:22:29 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:22:30 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:22:31 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
14:23:51 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:23:53 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched practical_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:23:59 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_travel({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:24:04 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched micro_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
14:24:09 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bluespace_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:00 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:06 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched bio_process({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
14:31:11 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched neural_programming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:19 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:21 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_mecha({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:24 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_mecha_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:31:27 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched ai({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:34:16 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched imp_wt_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
14:34:18 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_mecha_modules({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:34:32 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
14:34:34 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched adv_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:34:36 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched anomaly_research({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:34:43 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched exp_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
14:41:02 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched janitor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
14:41:17 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
14:41:28 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mecha_phazon({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:41:29 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D KrolikCot/(Андрей Морган) researched mech_gygax({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:45:42 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched nanite_base({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
14:46:22 [0x2014f55] (130,72,3) || консоль R&D FobozZ/(Генрих Поликарпов) researched rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:48:07 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched clown({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
14:48:09 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched comptech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
14:48:12 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched computer_hardware_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
14:48:14 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched comp_recordkeeping({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
14:48:21 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched integrated_HUDs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
14:48:24 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched NVGtech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:54:09 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched adv_weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
14:54:13 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Inquisitor12/(Константин Строганов) researched bluespace_storage({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
14:58:20 [0x200995d] (183,122,3) || консоль R&D Chupakabra47/(Уильям Уолкер) researched nanite_bio({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500,"\u041d\u0430\u043d\u0438\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.