09:14:09 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched engineering({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":12500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:11 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched emp_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:16 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched sec_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
09:14:21 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Jonyyss/(RK-910) researched adv_engi({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:14:22 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched bluespace_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:22 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Jonyyss/(RK-910) researched emp_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
09:14:23 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched basic_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:23 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Jonyyss/(RK-910) researched adv_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:24 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Jonyyss/(RK-910) researched adv_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:14:25 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:16:50 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Jonyyss/(RK-910) researched exp_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
09:28:12 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D James_Brook/(Валериан Севастьянов) researched basic_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:33:41 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched practical_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
09:44:27 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
09:44:31 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched bluespace_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
09:44:32 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched bluespace_travel({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
10:01:17 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched bluemining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:01:20 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched emp_super({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
10:01:29 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched janitor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
10:01:32 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:08 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:12:10 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched exodrone({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:12 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:13 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched movable_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
10:12:13 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:14 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_pseat({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3750}) on techweb id SCIENCE.
10:12:15 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_lock({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2750}) on techweb id SCIENCE.
10:12:16 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_disabler({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:16 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_ka({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:16 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mech_wormhole_gen({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:17 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mech_diamond_drill({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:19 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched electronic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:19 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mecha_odysseus({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:20 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mech_tesla({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:20 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mmech_ion({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:21 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched mecha_clarke({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:22 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched deepcore({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:23 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:26 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched clown({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:26 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched comptech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
10:12:27 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched bci_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
10:12:28 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched computer_hardware_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:31 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_aka({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3500}) on techweb id SCIENCE.
10:13:36 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_apc({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4500}) on techweb id SCIENCE.
10:13:37 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched spacepod_lasers({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5250}) on techweb id SCIENCE.
10:13:38 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_weaponry({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:40 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched anomaly_research({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:42 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_rcd_upgrade({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:44 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched computer_board_gaming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3250}) on techweb id SCIENCE.
10:13:45 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched ballistic_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:13:49 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched nanite_base({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:50 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:13:54 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched basic_shuttle({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:13:55 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched beam_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:13:57 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched adv_beam_weapons({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:14:03 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched high_efficiency({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
10:14:08 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Colevoi/(Екатерина Карпова) researched telecomms({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:22:35 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched micro_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
10:22:39 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched comp_recordkeeping({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:22:40 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched cyborg_upg_engiminer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
10:22:41 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched mech_teleporter({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:25:57 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:26:02 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched bio_process({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
10:26:03 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched botany({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
10:26:04 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched cryotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
10:26:05 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched cyber_organs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:26:12 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched genetics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:26:13 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched imp_wt_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
10:26:15 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched integrated_HUDs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
10:26:19 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched neural_programming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
10:26:23 [0x200a02e] (148,130,2) || консоль R&D Garrys23/(Арон Киселев) researched adv_robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.