22:41:35 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:41:40 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched emp_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:47:17 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched bluespace_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:47:18 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched emp_adv({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
22:47:31 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched engineering({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":-220000}) on techweb id SCIENCE.
22:47:35 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched emp_super({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
22:47:39 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_engi({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
22:47:41 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:02 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched practical_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
22:48:05 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched bluespace_power({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:07 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched bluespace_travel({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
22:48:19 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched basic_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:21 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_plasma({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:34 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:40 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched high_efficiency({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
22:48:41 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched micro_bluespace({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":10000}) on techweb id SCIENCE.
22:53:51 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched basic_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:54:00 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_mining({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
22:54:02 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched exp_tools({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
22:56:15 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched biotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:56:23 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched genetics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
22:56:47 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched imp_wt_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
22:56:50 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1500}) on techweb id SCIENCE.
23:09:28 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched nanite_base({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
23:09:32 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched exp_surgery({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":7500}) on techweb id SCIENCE.
23:09:46 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:09:47 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched anomaly_research({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
23:09:49 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_datatheory({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:09:50 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched janitor({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":4000}) on techweb id SCIENCE.
23:09:54 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched telesci({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:09:58 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched subdermal_implants({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:10:02 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched neural_programming({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:10:03 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched movable_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":3000}) on techweb id SCIENCE.
23:10:13 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched cyber_organs({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
23:10:15 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched cryotech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
23:10:20 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched bci_shells({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":500}) on techweb id SCIENCE.
23:12:24 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched bluespace_storage({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":5000}) on techweb id SCIENCE.
23:12:26 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_robotics({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.
23:12:31 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched comptech({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2000}) on techweb id SCIENCE.
23:12:33 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched computer_hardware_basic({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":1000}) on techweb id SCIENCE.
23:18:10 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched base_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":12500}) on techweb id SCIENCE.
23:34:28 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched adv_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":25000}) on techweb id SCIENCE.
23:37:39 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched qua_cryptominer({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":50000}) on techweb id SCIENCE.
23:44:40 [0x200ab17] (183,122,3) || консоль R&D Akulishov/(Леон Бойков) researched telecomms({"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f":2500}) on techweb id SCIENCE.